Idrett og kultur

Idrett 

Brattvåg IL

http://www.il-ravn.no/ 

HaNo FK

IL Norborg 

Hildre IL

Lepsøy IL 

Haramsøy IL

Nordøy IL 

Haram Klivrarlag 

Haram Idrettsråd 

Sunnmøre Travlag

Nordvest Hestesportsklubb

Brattvåg svømmeklubb 

 

Kultur

Kulturskulen

ID-Huset

Eidet Kulturhall

U.L. Solglytt

U.L. Fram

Haram Revylag

 

Kunst og handverk

Haram Husflidslag

Haram Kunstlag

 

 

Humanitære organisasjonar

Røde Kors I Haram har Røde Kors to lokalavdelingar, Brattvåg og Vatne/Tennfjord. I tillegg til hjelpekorps har dei mellom anna også besøksvennordningar. 

Lions Haram Klubben er ein del av den verdsomfattande humanitære organisasjonen Lions, som bidrar i sine lokalsamfunn verda over. Lionsklubben i Haram bidrar i heile kommunen. 

Rotary Både Brattvåg og Vatne/Tennfjord har Rotary-klubbar som bidreg i sine lokalsamfunn. 

Helseorienterte organisasjonar

LHL LHL Skodje/Ørskog/Haram arrangerar fellesturar og har gratis trimgrupper i dei tre kommunane. I Haram er trimgruppene lokaliserte på Grytastranda og i Tennfjord. 

Mental Helse Mental Helse sitt lokallag i Haram, med fokus på psykisk helse og meistring. 

Haram Revmatikarlag Arrangerer turar og informasjonsmøter. 

HLF Haram Informasjonsteneste og møteaktivitet.

Grytastranda Helselag Helselaget på Grytestranda arbeider for gjere positive ting for bygda si gjennom ulike aktivitetar. 

Gamlem Helselag Helselaget på Gamlem arrangerer mellom anna hjertemarsj, og driv arbeid for demenssaka.  

Hildrestranda Helselag Helselag for heile hildrestranda. 

Søvik Helselag Helselaget i Søvik har ulike aktivitetar, mellom anna turgruppe og hoppetaukonkurranse. 

Vatne Helselag  Helselaget på Vatne ønskjer å bidra i sitt lokalmiljø gjennom ulike aktivitetar. 

Ålesund og omegn demensforening Lokalforening for arbeid for demenssaka, medlemsmøte, pårørandeskule, og andre aktivitetar for å auke kjennskap til demens. 

Lepsøy Sanitetsforening Eit lokallag som arbeider for gode helsetenester og sosialt arbeid i lokalmiljøet.   

Livssyn 

Opningstider: 

I hovudsak måndag - fredag 08:00 - 16:00

 


Besøksadresse: 

Dalevegen 46
6270 Brattvåg

 

Kontakt: 

Tlf. 957 09 923

 

Om oss:

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet. Gjennom å initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald.

 

 

 

 

fb_icon_325x325.png
kommunevaapen_original.jpg
logo_frivillig.no_crop.gif
temabilde.jpg
Design og CMS: Osberget

Haram Frivilligsentral | Dalevegen 48 | 6270 Brattvåg